ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

                 2015/2016

           W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Niemienicach. Z tej okazji dyrektor Pani Bożena Chodorek uroczyście powitała obecne na uroczystości dzieci wraz
z rodzicami oraz nauczycieli. Przedszkolaki wraz ze starszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej zaprezentowały część artystyczną, za którą otrzymały gromkie brawa. Wiersz i piosenki o lecie wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój.

Punktem kulminacyjnym było rozdanie świadectw, nagród i dyplomów.

   

   

   

Na zakończenie dyrektor SOSW podziękowała dzieciom i Rodzicom za wspólnie spędzony rok szkolny 2015/2016. Wyraziła nadzieję, że kolejny rok pobytu dzieci w Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej oraz na zajęciach z Wczesnego Wspomagania Rozwoju przyniesie wszystkim dużo radości, a cele i wyzwania, które stawiane są przed dziećmi zostaną zrealizowane.

ŻYCZYMY POGODNYCH, SŁONECZNYCH
I BEZPIECZNYCH WAKACJI

GALERIA ZDJĘĆ
mgr Anna Stajniak
© SOSW NIEMIENICE