Podziękowanie za zebrane nakrętki

     Społeczność naszego ośrodka po raz kolejny zaangażowała się
w zbiórkę plastikowych nakrętek. Trafiły one do małej Oli, która choruje na rozszczep kręgosłupa. Wdzięczni rodzice wystosowali podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział szczytnej akcji.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek wykorzystane będą na opłacenie rehabilitacji, która jest kosztowna, a Ola musi być jej poddawana każdego dnia. Nasi wychowankowie, chętnie włączają się
w tę akcję, która już na stałe wrosła w tradycję naszej placówki. Systematycznie zbierają nakrętki w szkole jak również w domach rodzinnych i później przywożą je do ośrodka. W tej szlachetnej zbiórce biorą także udział pracownicy. Każdego roku ilość zebranych nakrętek jest coraz większa, a to zachęca do dalszego działania i pomagania potrzebującym. Kolejna edycja zbiórki już trwa, więc zapraszamy wszystkich do zbierania plastikowych nakrętek!

Nie wyrzucajmy nakrętek do śmieci!

mgr Małgorzata Szybalska
© SOSW NIEMIENICE