Zbiórka żywności

W dniach 28-29 września nasi uczniowie i pracownicy brali udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności prowadzonej przez "Bank Żywności". Przez dwa dni zbieraliśmy dary w sklepie Biedronka w Opatowie. Dzięki ofiarności życzliwych ludzi udało się zebrać ponad 200kg. żywności. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, dyrekcji sklepu, a przede wszystkim naszym darczyńcom, bez których nie udałoby się zebrać tak dużej ilości produktów.
DZIĘKUJEMY!

© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska