REALIZACJA PROGRAMU "ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO"

Głównym celem wewnątrzszkolnego programu "Żyj zdrowo na sportowo" jest kształtowanie wśród wychowanków postaw i przyzwyczajeń prozdrowotnych oraz uświadomienie wartości zdrowego i aktywnego życia wolnego od używek.
   W trakcie roku szkolnego 2013/2014 przeprowadzane były pogadanki o szkodliwości stosowania używek. W trakcie tych spotkań prowadzone były dyskusje o szkodliwości stosowania używek, wychowankowie rysowali i kolorowali obrazki o danej tematyce. Wykonane ilustracje stworzyły gazetkę ścienną "Stop nałogom" o szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. W celu poprawienia sprawności fizycznej i zapoznania naszych wychowanków z najbliższą okolicą organizowane były wycieczki i rajdy piesze.

   Już po raz kolejny nasza placówka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sadowiu prowadziła akcję pod hasłem "Żyj zdrowo na sportowo bez palenia i picia, to droga do sukcesu i zdrowego życia". W ramach tej akcji 16 czerwca 2014 roku odbył się Rajd Profilaktyczno-Integracyjny do Wioski Indiańskiej "Shaionke" do Truskolas.

   Uczniowie z Sadowia oraz wychowankowie naszego Ośrodka w Niemienicach zapoznali się nie tylko ze skutkami stosowania używek, ale i miały szansę poznać zwyczaje i kulturę Indian. Odbyły się też gry i zawody np. strzelanie z łuku, przeciągania liny, "wyścig węży", rzut obręczą na róg byka, jazda na nartach po trawie itp. Indianka malowała również twarze chętnym. Dzieci i młodzież miło wspólnie spędziły czas i z radością odkrywały możliwości spędzania wolnego czasu - nie koniecznie przed komputerem czy telewizorem.


   Na zakończenie uczestnicy spotkania posilili się pieczonymi kiełbaskami, które przygotowała Indianka, popijając owocowymi sokami.
Na zakończenie uczestnicy spotkania posilili się pieczonymi kiełbaskami, które przygotowała Indianka, popijając owocowymi sokami.
   Patronat nad naszą akcją objęła Wójt Gminy Sadowie - Pani mgr Marzena Żelazowska. W naszych działaniach wspiera nas również Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Natomiast program realizują: Małgorzata Spychaj, Anna Serafin, Anna Stajniak, Dariusz Tomtas oraz Zbigniew Surowiecki. Dziękujemy w imieniu wszystkich dzieciaków Pani wójt Marzenie Żelazowskiej i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe akcji.

mgr Małgorzata Spychaj

© SOSW NIEMIENICE