"Żyj zdrowo na wesoło"

Od 20 maja nasza placówka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sadowiu przeprowadza akcję:
"Żyj zdrowo na wesoło bez palenia i picia, to droga do sukcesu
i zdrowego życia"
.
W ramach tej akcji przeprowadziliśmy konkurs plastyczny na plakat promujący zdrowy styl życia, bez używek.

31 maja Dniem Bez Papierosa
My również przyłączyliśmy się do tej ogólnopolskiej akcji. Zorganizowaliśmy spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej
w Sadowiu. Na początku dzieci malowały plakat, który wprowadził je
w cel spotkania. Następnie odbył się mecz piłki nożnej. Po długiej
i zaciętej walce, wygrały dzieci z Sadowia. W trakcie meczu odbywały się też, gry i zabawy: z piłką, skakankami i chustą animacyjną.
Na zakończenie rozpaliliśmy ognisko i wspólnie piekliśmy kiełbaski. Myślimy, że spotkanie udało się, a dzieciaki świetnie się bawiły.
Spotkamy się znów na rozgrywkach piłkarskich - "Mini Euro"
w Zespole Szkół w Sadowiu.

Serdecznie dziękujemy: pani wójt Marzenie Żelazowskiej i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe akcji.
Organizatorzy: Małgorzata Spychaj, Zbigniew Surowiecki, Dariusz Tomtas.

mgr Małgorzata Spychaj
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska