Konkurs Tańczę i Śpiewam 2020

SOSW Centrum Autyzmu w Niemienicach - PRZYJEDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ

OFERTA EDUKACYJNA

OSE

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Archiwalana strona

BIP

 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Zaszczytna nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego- Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach. Nauczyciel szkoły specjalnej pracuje z uczniami niepełnosprawnymi: intelektualnie, słabowidzącymi i niewidomymi, słabosłyszącymi, głuchymi i głuchoniemymi, głuchoniewidomymi, niepełnosprawnymi ruchowo, przewlekle chorymi. Głównym celem jego pracy jest przygotowanie uczniów do samodzielnego – w miarę ich możliwości – życia. 

Aby pedagog specjalny mógł sprostać tak odpowiedzialnym i trudnym zadaniom, musi mieć nie tylko dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne, ale przede wszystkim musi to być człowiek, którego osobowość jest ukształtowana w sposób szczególny, sprzyjający w pełnieniu tych trudnych zadań. Racjonalny stosunek do dziecka, wiedza o nim i sposobach postępowania z nim to ważne komponenty osobowości pedagoga specjalnego warunkujące skuteczność jego pracy.  Kolejna cechą jest miłość do dziecka, a obok niej dobroć, uczuciowość i wrażliwość. Miłość musi być konsekwentna i wymagająca daleka od pobłażliwości. W niej zawiera się dobroć okazywana dziecku. Umożliwia to akceptacje dziecka ze wszystkimi jego słabościami. U dzieci niepełnosprawnych często występują zaburzenia emocjonalne, zmienność nastrojów, apatia lub nadpobudliwość.  Spokój i opanowanie pedagoga oddziałują kojąco na psychikę dzieci Specyfika pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wymaga więc posiadania przez nauczyciela dużej odpowiedzialności psychicznej. W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 2020 roku  otrzymała Pani Joanna Zalewska- nauczyciel w Szkole Przysposabiającej do Pracy w SOSW – Centrum Autyzmu w Niemienicach.

Serdecznie Gratulujemy.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.