Klasa dla dzieci z autyzmem

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."

Paulo Coelho

 

KLASA  DLA DZIECI Z AUTYZMEM

        W roku szkolnym 2015/2016 utworzono w naszej placówce klasę dla dzieci z autyzmem. Przy jej powstaniu, przyświecała nam idea stworzenia dzieciom autystycznym odpowiednich warunków do nauki
i terapii. Są one dostosowywane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Główne treści i cele, na które zwracamy szczególną uwagę oprócz dydaktycznych, to zaradność, samoobsługa oraz stymulacja uczniów do kontaktów społecznych. Podczas zajęć wykorzystujemy elementy różnych metod, wspomagających pracę z dziećmi: M. i Ch. Knillów, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gimnastyki Mózgu P. Dennisona, Behawioralna, Dobrego Startu, Stymulacji Intelektualnej, Ośrodków Pracy, Terapii Zabawą.

Klasa Ia liczy 3 uczniów. Dzieci oprócz zajęć edukacyjnych mają zapewnione zajęcia rewalidacyjne z zakresu muzykoterapii, integracji sensorycznej, logopedii oraz zajęć z alternatywnych metod komunikacji (Makaton). Mała ilość uczniów oraz zajęcia indywidualne pozwalają skupić się na potrzebach każdego ucznia. Dużą uwagę przywiązujemy do integracji z innymi dziećmi i środowiskiem lokalnym. Organizowane są wspólne wycieczki do lasu, teatru, biblioteki, spacery po najbliższej okolicy oraz wyjazdy na basen.

Uczniowie biorą czynny udział w życiu placówki. Uczestniczą
w uroczystościach szkolnych, jak: andrzejki, choinka itp. Dzięki temu uczą się współpracy w grupie i stają się bardziej otwarci.

Po zajęciach, w ramach oferty wychowawczej, uczniowie mają możliwość przebywania w grupach wychowawczych.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.