KOŁO ARTYSTYCZNE

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Niemienicach działa koło artystyczne. W skład koła wchodzą wychowankowie, którzy przejawiają zainteresowania śpiewem,
tańcem i muzyką.

                         

Opiekunami koła są panie Aneta Goraj i Wioletta Cichocka.
Celem działalności koła jest rozbudzanie zamiłowania uczniów
do twórczości artystycznej, rozwój zdolności i zainteresowań muzycznych, tanecznych i teatralnych oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze w roli odbiorcy i nadawcy. Członkowie koła prezentują swój dorobek artystyczny na przeglądach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, festiwalach piosenki, konkursach recytatorskich, spotkaniach integracyjnych z uczniami ze szkół masowych oraz podczas uroczystości odbywających się na terenie Ośrodka w Niemienicach (Dzień Edukacji Narodowej, Mikołaj, Choinka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka).
Działalność koła obejmuje różne formy twórczości artystycznej: inscenizacje bajek, przedstawienia jasełkowe, taniec, śpiew itp.

    

    

Inscenizacja ,,Miasteczko bajeczek" przedstawiona podczas spotkania integracyjnego w Szkole Podstawowej w Biskupicach.

Przedstawienie jasełkowe prezentowane podczas Choinki
w Ośrodku w Niemienicach...

oraz w Opatowskim Ośrodku Kultury podczas
Przeglądu Widowisk Kolędniczych.

Członkowie koła w inscenizacji ,,Szanuj Ziemię" podczas obchodów Dnia Ziemi w Ośrodku w Niemienicach…

    

oraz w pokazie mody ekologicznej.

Członkowie koła w układzie tanecznym.

Praca w kole artystycznym daje wychowankom możliwość wzbogacania swojej osobowości, odkrywania w sobie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, wzbudzania aktywności twórczej, kształtowania nawyku
uczestnictwa w kulturze oraz jej świadomego odbioru.

mgr Małgorzata Szybalska
mgr Aneta Goraj

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska