DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU WOKALNO - TANECZNEGO BIG VOICE

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Niemienicach działa zespół wokalno - taneczny pod nazwą BIG VOICE. Opiekunem zespołu i jego założycielem jest pani Marzena Religa. Zajęcia
z zespołem uwzględniają wszechstronny rozwój uczniów. W skład zespołu wchodzą uczniowie SOSW w Niemienicach.
Podczas zajęć dzieci rozwijają zainteresowania artystyczne, bowiem zespół działa na trzech płaszczyznach: wokalnym, tanecznym
i teatralnym
. Pod przewodnictwem pani Marzeny zespół aktywnie uczestniczy w festiwalach piosenki, przeglądach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz spotkaniach integracyjnych organizowanych w regionie świętokrzyskim. Swój dorobek artystyczny uczestnicy zespołu reprezentują także w czasie spotkań z młodzieżą ze szkół masowych z terenu powiatu opatowskiego i ostrowieckiego.
Od strony plastycznej zespół wspomaga, pani Joanna Zalewska, wykonując potrzebne rekwizyty i czuwając nad przygotowaniem właściwej scenografii prezentacji artystycznych swoich podopiecznych.

Zdolności wokalne uczestnicy zespołu prezentują na imprezach odbywających się cyklicznie, m. in. na Festiwalu Piosenki w Skarżysku - Kamiennej, w czasie Spotkań Artystycznych "Z muzyką przez Życie" w Domu Kultury w Ćmielowie.

Umiejętności taneczne prezentuje zespół w składzie: Artur Adaś, Barbara Walczak, Łukasz Kasak, Paweł Dąbrowski, Marta Starba, Marcin Orłowski, Paweł śtępień i Mariusz Stępień.
Zespół brał udział w Ceremonii Powitania podczas Świętokrzyskiego Turnieju Tenisa Stołowego Niemienice - Sadowie (15.06.04 i 20.05.05 roku) i Opatów - Niemienice (05.10.07) oraz na prezentacjach artystycznych "Otwórzcie przed nimi drzwi" w Opatowie.

Turniej Tańca w Zespole Szkół w Sadowiu.

Co roku bierzemy udział w Prezentacji Zespołów Artystycznych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, a także w spotkaniach p. n. "Dzieci - Dzieciom" w Czarneckiej Górze.

Zespół BIG VOICE uświetla swoimi występami także imprezy, które odbywają się na terenie Ośrodka w Niemienicach (DEN, Dzień Matki
i Dziecka, Choinka),
jak również podczas spotkań integracyjnych
z dziećmi i młodzieżą z innych placówek. Zespół prezentował swój dorobek artystyczny między innymi na spotkaniu mikołajkowym ze SP ze Strzyżowic, w czasie spotkania z młodzieżą z Gimnazjum z Mominy, w czasie spotkań z uczniami Sp w Opatowie oraz uczniami Liceum Ogólnokształcącego z Opatowa.

Umiejętności teatralne Zespół uczestniczy między innymi
w Przeglądach Twórczości Artystycznej "W krainie uśmiechu"
w Jędrzejowie, a także co roku na Przeglądach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Domu Kultury w Ożarowie.

Praca z zespołem wymaga dużej systematyczności, ale dzięki wytrwałości uczniów i wspólnej wytężonej pracy udaje się nam osiągać sukcesy. Wyjazdy i prezentacje artystyczne mają dla dzieci ogromne znaczenie, pomagają przełamać barierę psychiczną, uczą właściwych kontaktów interpersonalnych, wpływają na pozytywne myślenie o samym sobie i dają wiarę we własne możliwości.

mgr Marzena Religa© SOSW NIEMIENICE