KOŁO PLASTYCZNE

Jedną z ważnych form edukacji artystycznej Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach jest Koło Plastyczne.
W zajęciach mogą brać udział wszystkie chętne dzieci, niezależnie od ich umiejętności i zdolności plastycznych. Potrzeby dzieci
z niepełnosprawnością umysłową są takie same jak uczniów sprawnych intelektualnie. Czasami tylko jest im trudno je wyrazić, dlatego zajęcia plastyczne są bardzo skutecznym sposobem na pracę z grupą wychowanków z upośledzeniem umysłowym.
Sprzyjają one ogólnemu rozwojowi, wyciszeniu dzieci nadpobudliwych, pobudzeniu do działania dzieci apatycznych oraz integrowaniu ich
z grupą.

Obecnie koło plastyczne prowadzone jest przez Małgorzatę Szybalską, Małgorzatę Rybus i Renatę Dumania.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Celem zajęć jest usprawnianie manualne, rozwijanie posiadanych umiejętności i inwencji twórczej uczniów oraz miłe spędzanie wolnego czasu.

Podczas zajęć wychowankowie wykonują prace różnymi technikami
z wykorzystaniem różnorodnych materiałów: papieru, mas plastycznych, bibuły, surowców naturalnych (nasiona, szyszki, kwiaty, liście, szyszki).

Malują farbami plakatowymi, żelowymi, akwarelowymi, a także kredkami, kolorową kredą, węglem, świecą.

Wylepiają z plasteliny i bibułowych kulek.

Wycinają i wydzierają z papieru oraz uczą się techniki składania papieru - orgiami. Na zajęciach koła plastycznego wykonywane są prace, które biorą udział w różnych konkursach, zdobywając nagrody
i wyróżnienia.

Nawiązując do tradycji świątecznych i podtrzymując zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy wykonujemy stroiki świąteczne, które są wystawiane na sprzedaż podczas kiermaszy świątecznych.

Opiekunowie i dzieci należące do Koła plastycznego zajmują się aktualizacją gazetek, dekoracją sypialń i korytarzy w Ośrodku.

mgr Małgorzata Szybalska

© SOSW NIEMIENICE