KOŁO SPORTOWE

Koło Sportowe działa w naszym Ośrodku od początku istnienia placówki, czyli od 1981 roku. Sportowe zajęcia pozalekcyjne cieszą się dużą popularnością. Gry i zabawy ruchowe są bardzo lubianą formą zajęć i dlatego często je stosujemy. Ich wielorakie znaczenie, oraz wpływ na kształtowanie rozwoju, nie tylko fizycznego, jest ogólnie znany. Gry i zabawy to naturalne sposoby funkcjonowania dziecka, stąd być może wynika ich ogromna przydatność w procesie nabywania przez dzieci wiedzy i umiejętności. Ponadto w ramach zajęć doskonalimy u naszych wychowanków techniki poszczególnych dyscyplin sportowych np. tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka itp. Aby uatrakcyjnić i urozmaicić zajęcia, organizujemy dzieciom też piesze wycieczki po najbliższej okolicy. Przygotowujemy ich również do zawodów sportowych, na które wyjeżdżają w ramach Olimpiad Specjalnych. Zajęcia odbywają się w pokoju rehabilitacyjno - sportowym, boisku szkolnym, „Zielonej Sali Gimnastycznej” i na hali sportowej w Sadowiu.
Kołem sportowym opiekują się: Małgorzata Spychaj, Anna Bera, Dariusz Tomas i Zbigniew Surowiecki.

mgr Małgorzata Spychaj

© SOSW NIEMIENICE