Drużyna harcerska "Orliki"  jako społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Niemienicach od września 2005 roku bierze udział
w internetowym programie edukacyjnym
"Ślady Przeszłości - Uczniowie Adoptują Zabytki".
Program ten powstał pod patronatem
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w ramach programu operacyjnego "Patriotyzm Jutra" (ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Fundacją im. Leopolda Kronenberga.


W porozumieniu i za zgodą Urzędu Miasta i Gminy Opatów, harcerze pod kierunkiem Marioli Klusek i Anny Stajniak "zaadoptowali" lapidarium (dawny cmentarz żydowski) znajdujące się w parku przy ulicy Mikołaja Kopernika w Opatowie.
We wrześniu 2005roku wystąpiliśmy z pismem do Burmistrza Miasta Opatowa, w którym zawiadomiliśmy o naszych planach przystąpienia
do programu "Ślady przeszłości" oraz zwróciliśmy się z prośbą
o wyrażenie zgody na naszą działalność, tj. opiekę nad lapidarium cmentarza żydowskiego. Otrzymaliśmy nie tylko zgodę na rozpoczęcie naszej działalności, ale również podziękowanie od Władz Miasta
za zainteresowanie opuszczonym zabytkowym miejscem. Zachęceni pochwałami przystąpiliśmy do pracy z wielkim zapałem.


Historia lapidarium w Opatowie


Uroczysta adopcja lapidarium cmentarza żydowskiego w Opatowie miała miejsce 14 października 2005 roku. Na tę uroczystość zaprosiliśmy panią prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej - Irenę Szczepańską. Spotkanie miało charakter zbiórki harcerskiej. Pani Irena okazała się wspaniałym gawędziarzem, wszyscy słuchali opowieści z ogromnym zainteresowaniem, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy i ciekawostek z życia Żydów, zamieszkujących Ziemię Opatowską.


W ramach realizacji projektu "Ślady Przeszłości" nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Opatowskiej.
To właśnie dzięki udostępnieniu przez TPZO wielu materiałów dotyczących Żydów mieszkających niegdyś w Opatowie udało nam
się zebrać wiadomości o przeszłości tego zapomnianego miejsca.
A harcerze poprzez cykl zbiórek mogli dowiedzieć się o historii lapidarium.


28 października 2005 roku
po raz pierwszy wybraliśmy się do Opatowa by tam, odbyć zbiórkę harcerską w ramach, której uporządkowaliśmy teren lapidarium przed Świętem Zmarłych.


Obecnie nad realizacją zadań projektu czuwają wychowawczynie
dh Anna Stajniak, dh Anna Serafin i Małgorzata Rybus.


WIEŚCI Z KRONIKI

mgr Anna Stajniak
KRONIKA LAPIDARIUM

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska