Podsumowanie akcji "Żyj zdrowo na sportowo bez palenia i picia, to droga do sukcesu i dobrego życia".

Od maja w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Niemienicach i w Szkole Podstawowej w Sadowiu prowadzona była akcja "Żyj zdrowo na sportowo bez palenia i picia, to droga do sukcesu i dobrego życia".
W ramach tej akcji organizowane były spotkania integracyjne, których głównym celem było zniechęcenie dzieci i młodzieży do sięgania po używki a zachęcenie do aktywnego wypoczynku. W związku z tym, organizowane były gry i zabawy ruchowe oraz mecze piłki nożnej. Przeprowadzone zostały również konkursy: na plakat promujący akcję i na list: "Jak zniechęcić kolegę lub koleżankę do palenia papierosów i picia alkoholu". W dniu 12 czerwca w naszym Ośrodku i 13 czerwca w Zespole Szkół w Sadowiu odbyły się spotkania z funkcjonariuszem policji z Opatowa panią Agatą Frejlich. Głównym celem spotkań było zapoznanie dzieci i młodzieży z konsekwencjami prawnymi, jakie grożą za stosowanie używek w miejscach publicznych. Pani policjant zwróciła również uwagę na zasady bezpiecznego wypoczynku i pracy podczas wakacji. W trakcie obu spotkań, pani Agata wręczyła dzieciom nagrody za udział w konkursach.
Nagrody zostały ufundowane przez panią wójt gminy Sadowie Marzenę Żelazowską i Komisję Zwalczania Problemów Alkoholowych.
Dziękujemy pani wójt i Komendzie Policji z Opatowa za przyłączenie się do akcji.

Małgorzata Spychaj
Zbigniew Surowiecki
Dariusz Tomtas
© SOSW NIEMIENICE
Janina Kaczmarska