KLUB WĘDROWNIKA

Nasz Klub powstał 1 września 2006 roku z inicjatywy pani Małgorzaty Szybalskiej i Anny Bera. Celem działalności klubu jest zapoznanie uczniów z urokami i zabytkami swojego regionu, wzbudzanie szacunku do otaczającej przyrody poprzez uczestnictwo w rajdach
i wycieczkach. Działalność Klubu Wędrownika daje dzieciom wielostronne korzyści. Uczestnictwo w rajdach i wycieczkach rozwija u dzieci zamiłowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, kształtuje pozytywne wzorce zachowania, uczy przestrzegania norm Karty Turysty.
Członkowie ,,Klubu Wędrownika" zostali opiekunami Pomnika Partyzantów i Członków Batalionów Chłopskich z czasów II wojny światowej w Truskolasach. Często odwiedzają to miejsce, porządkują teren i zapalają znicze.
 

,,Wędrownicy" spacerując po okolicy zbierali czarny bez. Zebrane owoce zostały sprzedane, pieniądze zaś przeznaczone zostały na zorganizowanie wycieczki na Święty Krzyż.

Na Świętym Krzyżu wychowankowie zwiedzili klasztor Benedyktynów, wystawę Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a także z galerii widokowej podziwiali piękne, największe w Polsce śródleśne Gołoborze. Obserwowali również Radiowo - Telewizyjne Centrum Nadawcze.

Członkowie Klubu Wędrownika bardzo często spacerują po okolicy, podziwiają przyrodę, uczą się rozróżniać rośliny, kwiaty, drzewa owocowe. W okresie wiosenno - letnim pracują na klombie kwiatowym oraz na działce warzywnej.

Czerpią wiele radościz bezpośredniego obcowania z naturą.

W okresie jesienno - zimowym, kiedy ze względu na nieprzyjazną aurę, członkowie Klubu Wędrownika nie mogą wyruszać na rajdy i wycieczki. "Wędrownicy" spotykają się na tzw. ,,Wieczorkach Wędrownika".
W trakcie tych spotkań wychowankowie uczą się posługiwać mapami, zdobywają wiadomości na temat najbliższego regionu, poznają miasta, zabytki i krajobrazy polskie. Uczą się zasad właściwego zachowania
w miejscach publicznych. "Wieczory Wędrownika" umilamy sobie przyrządzaniem "czegoś dobrego" do zjedzenia.

Na każdym rajdzie, czy wycieczce robione są fotografie, które umieszczane są na gazetce ściennej, która znajduje się na szkolnym korytarzu.

,,Wędrownicy" prowadzą kronikę Klubu Wędrownika,

w której również umieszczają fotografie

i opisują rajd czy wycieczkę.

mgr Anna Bera
mgr Małgorzata Szybalska

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska