"Przyszłość Europy zależy nie tylko
od stosunków między państwami,
lecz także od młodzieży"

            

''DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE''

"Dzień Wiosny w Europie" jest projektem internetowym, powstałym
z inicjatywy Komisji Europejskiej skierowanym do młodzieży i mającym na celu włączenie współczesnych młodych Europejczyków w proces kształtowania Unii. Projekt ten stwarza im niepowtarzalną okazję, by stali się aktywni oraz w miarę możliwości, wpływali na procesy polityczne zachodzące w Europie.
Celem projektu jest przybliżenie tematyki dotyczącej Unii Europejskiej możliwie wielu młodym Europejczykom, w różnorodny sposób - poprzez starannie dobrany zestaw projektów i zajęć.
Kulminacja szkolnych projektów odbywa się w okolicach pierwszego dnia wiosny.


Pani Mariola Klusek, która obecnie już nie pracuje w naszej szkole, zainicjowała ten pomysł i w roku szkolnym 2004/2005 po raz pierwszy wzieliśmy udział w Dniu Wiosny. Warunkiem uczestnictwa
była rejestracja szkoły na stronie internetowej projektu
i nadesłanie sprawozdania.
Na początku projekt wydał nam się trochę abstrakcyjny, ale dziś wiemy, że również w naszym Ośrodku warto zajmować się trudnymi tematami.

Głównym celem naszych działań jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej oraz kształtowanie świadomości europejskiej wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości.
Realizacja tych celów odbywa się stopniowo. Zajęcia odbywają się cyklicznie przez dłuższy czas, kilka razy w tygodniu. Zadania rozpoczynają się od tematów bliskich dzieciom i zmierzają do treści coraz trudniejszych, wprowadzających w problematykę integracji europejskiej.
Praca opiera się głównie na grach, zabawach dydaktycznych, dużą role odegrywa również praca z mapą oraz pogadanki.
Z roku na rok uroczystość "Dnia Wiosny w Europie" wzbogacana jest
o nowe elementy np: quizy, konkursy, "tajemnicze listy" z zadaniami, krzyżówki, itp.

Opracowanie i wdrożenie projektu nie było łatwe, z uwagi na specyficzne możliwości naszych wychowanków.
Tym bardziej cieszymy się, że "Dzień Wiosny w Europie" w naszym Ośrodku stał się już tradycją.

mgr Anna Stajniak

TAK SIĘ ZACZĘŁO...

DUGI ROK W PROJEKCIE...

PO RAZ TRZECI W PROJEKCIE...

ROK 2007/2008...

ROK 2008/2009...

ROK 2009/2010...

PO RAZ SIÓDMY W PROJEKCIE...

ROK 2011/2012...

ROK 2012/2013...

TO JUŻ 10 LAT...!!!!!!

NASZA KRONIKA

© SOSW NIEMIENICE
Opracowanie graficzne i prowadzenie strony - Janina Kaczmarska