Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość dowożenia uczniów do szkoły.

ZAPISY DO SZKOŁY

Dokumenty należy składać w sekretariacie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Niemienice 95, 27 - 580 Sadowie

Zpisy do szkoły - wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:

SZKOŁA PODSTAWOWA

» podanie rodziców (wzór do pobrania)
» orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   o potrzebie kształcenia specjalnego
» skrócony odpis aktu urodzenia
» karta zdrowia ucznia
» aktualne zdjęcie

GIMNAZJUM

» orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   o potrzebie kształcenia specjalnego
» podanie rodziców (wzór do pobrania)
» świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
» odpis skrócony aktu urodzenia
» karta zdrowia ucznia
» aktualne zdjęcie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY

» orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   o potrzebie kształcenia specjalnego
» podanie rodziców (wzór do pobrania)
» świadectwo ukończenia gimnazjum
» odpis skrócony aktu urodzenia
» karta zdrowia ucznia
» aktualne zdjęcie